Rookee يك سيستم خودكار براى اجاره كردن لينك است، كه سايت شما را تا جايگاه هاى نخستين در Google ارتقا خواهد داد.

شما ميتوانيد مدت زمان بسيارى منتظر بمانید كه سايت هاى ديگر شروع به ارجا دادن بازديد كنندگان به سايت شما بكنند. و يا اينكه با اجاره كردن لينك هاى مخصوص به اين پروسه سرعت دهيد.

شروع ترويج

نحوه كار كردن سرويس

سايت و كلماتى كه مى خواهيد در جايگاه هاى نخستين Google باشند را در سيستم وارد كنيد. حساب خود را شارژ نماييد.

بعد از يك روز Rookee، سايت ها را براى شما انتخاب و لينك هاى لازم را اجاره خواهد كرد. 
بعد از يك ماه Google با لينك هاى جديد ارجاعى به سايت شما اشنا خواهد شد. 
بعد از يك تا سه ماه جايگاه سايت شما در نتيجه هاى جستجو در Google ارتقا خواهد يافت، و همچنین تعداد بازديد ها از سايت شما افزايش خواهد يافت.

ماهانه حساب خود را شارژ كرده، و هزينه لينك هاى اجاره اى و جديد را پرداخت نماييد. (جزئيات بيشتر -> اطلاعات)

چرا ما را انتخاب ميكنند

ساده است

 Rookee لينك ها را اجاره ميكند و پروسه قرار دادن انها را در سايت ها تحت نظر ميگيرد. 

سريع است

Rookee ظرف ٢٤ ساعت از پايگاه وسيع خود سايت ها را انتخاب ميكند و بصورت اتوماتيك لينك ها را در انها قرار ميدهد. 

راحت است

تمامى مسؤليت روابط دو جانبه صاحبين سايت ها را بر عهده ميگيرد. لينك ها را اجاره ميكند، مرحله قرار دادن انها در سايت ها را كنترل ميكند، و هزينه هاى مورد نياز را پرداخت ميكند. 
شروع ترويج
تبلیغ در اینترنت موتور جستجو گر و SEO چگونه کار میکنند؟ در زمان تماشای سایت ها، که موتور جستجو گر بر اساس هر پرسش و یا درخواست داده شده، میدهد، شما بیشتر به کدامیک از گزینه های داده شما مراجعه میکنید؟ به احتمال زیاد به انهایی که در صفحه اول نشانن دا ده میشوند. به این گزینه ها در صفحه اول " 10 تاپ" برتر گفته میشود. به گزینه های داده شده در صفحه دوم کمتر از 10% از کاربران مراجعه میکنند. و به صفحات بعدی تعدادی انگشت شمار مراجعه میکنند. تمامی سایت هایی که بین 10 تاپ برتر قرار ندارند، قادر به بازدهی مطلوب را ندارند و در نتیجه کار جذب مشتری را انجام نمیدهند. در نتیجه پول و وقت صرف شده برای ایجاد سایت بیهوده بوده است. چگونه سایت میتواند در جایگاه های تاپ موتور های جستجوگر قرار گیرد؟ برای وارد شدن سایت به جایگاه های تاپ، میبایست نیاز ها و شرایط زیادی را فراهم کرد، که انها را می توان به چند گروه کلی تقسیم کرد: - حجم زیاد منابع، که دارای لینک های مربوط به سایتی که قرار است ترویج داده شود. - مطابقت داشتن سایت با نیاز های فنی - راحت بودن استفاده از سایت - مطالب مفید و خاص. بسیار وهوم است که مطالب سایت شبیه منابع دیگر نباشد و همینطور برای کاربر جالب باشد. تقریبا تمامی نتایج داده شده موتور های جستجو گر با کمک SEO شکل گرفته میشوند. اگر که شما از ان استفاده نمیکنید، سایت شما هیچوقت مقدار زیاد مشتری را جذب نخواهد کرد. هزینه ترویج سایت در موتور های جستجو گر چقدر است؟ ما پیشنهاد میکنیم که خدمات و سرویس های ROOKEE را امتحان کنید. ROOKEE برای محاسبه تمامی جزئیات لازم برای کار به شما کمک خواهد کرد، و کمپین تبلیغاتی را با کمترین شرکت و دخالت شما، انجام خواهد. در سیستم شما میتوانید گزارشات مرتبط به جابجایی پول و هزینه های صرف شده و همینطور جابجایی جایگاه سایت را تماشا کنید. شما میتوانید هزینه تبلیغ سایت در اینترنت را کاملا کنترل نمایید. بهینه سازی سایت